Privacy statement

Dit is de privacy policy van Ikwilonlinedaten.nl, de verantwoordelijke voor de verwerking van persoonsgegevens die worden verzameld.

Wij respecteren je privacy en houden ons aan de regels die de Algemene Verordening Gegevensbescherming en overige privacy wet- en regelgeving stellen.

Ikwilonlinedaten.nl kan deze privacy verklaring eenzijdig wijzigen. We adviseren je daarom om deze verklaring regelmatig op wijzigingen na te gaan.

Verwerkte gegevens

Ikwilonlinedaten.nl maakt onderscheid tussen actief en passief verstrekte gegevens. Passief verstrekte gegevens zijn gegevens die je aan de beheerders van deze website verstrekt zonder dat je je daar misschien bewust van bent. Wanneer je Ikwilonlinedaten.nl bezoekt, registreren we een aantal technische gegevens zoals het IP-adres van je computer, het besturingssysteem dat je gebruikt, de internet browser waarmee je surft en de pagina’s die je binnen de websites bezoekt.

Daarnaast verzamelen en verwerken we gegevens die je actief aan ons verstrekt. Hiervan is alleen sprake als je een review schrijft of als je gebruikt maakt van ons contactformulier. Wij verzamelen en verwerken de volgende categorieën van persoonsgegevens:

  • naam;
  • contactgegevens;
  • persoonsgegevens, voor zover deze zijn opgenomen in de content die je op de Website plaatst of naar ons verstuurt via het contactformulier.

Ben je jonger dan 16 jaar?

Als je jonger bent dan 16 jaar mag je slechts persoonsgegevens aan Ikwilonlinedaten.nl verstrekken als je daarvoor toestemming hebt gekregen van een van je ouders of een wettelijk vertegenwoordiger die deze privacy en cookie policy heeft gelezen.
Als je er van overtuigd bent dat wij zonder ouderlijke toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact op via
ons contactformulier, zodat deze informatie kan worden verwijderd.

Doeleinden verwerking

De gegevens die je passief aan ons hebt verstrekt worden zoveel mogelijk anoniem gebruikt. Ikwilonlinedaten.nl houdt bijvoorbeeld niet bij welke internet browser jij precies gebruikt, maar houdt wel bij hoeveel procent van onze bezoekers een bepaalde internet browser gebruikt. We doen dit om de kwaliteit en toegankelijkheid van de websites te verbeteren. Daarnaast gebruiken we informatie over welke pagina’s je binnen de websites hebt bezocht en naar welke datingsites je geklikt hebt om de relevantie van advertenties die aan jou getoond worden als je ons bezoekt te verbeteren. Hiervoor gebruiken we Google Ads. Meer informatie over het privacybeleid van Google Ads vind je bij Google.

De persoonsgegevens die je actief aan Ikwilonlinedaten.nl verstrekt worden gebruikt voor de volgende doeleinden:

  • om onze diensten aan je te verlenen en om jou in staat te stellen jouw ervaringen over datingsites te delen via reviews op onze website. ;
  • om contact met je te onderhouden over of in het kader van de Websites en onze diensten.

Ontvangers

Ikwilonlinedaten.nl publiceert bepaalde gegevens die je in jouw ervaringen/reviews op de site schrijft op de website. Deze gegevens zijn toegankelijk voor al onze bezoekers. Het gaat dan om je naam, review titel en de tekst van de review zelf. Het e-mailadres is niet zichtbaar voor andere gebruikers. Daarnaast bepaal je zelf of jij jouw ervaring onder jouw echte naam of via een alias plaatst.

Ikwilonlinedaten.nl zal jouw gegevens niet aan derden beschikbaar stellen, tenzij jij daar expliciet toestemming voor geeft.

In sommige gevallen kan je via onze websites doorlinken naar websites van derden. Ikwilonlinedaten.nl is niet verantwoordelijk voor de gegevensverwerking of het privacybeleid van deze derden. Ook zijn wij niet verantwoordelijk voor de eventuele verwerking van jouw openbare persoonsgegevens door andere gebruikers van deze website.

Cookies

Deze website maakt gebruik van cookies. Dit zijn kleine tekstbestanden die automatisch door de internet browser op je computer worden geplaatst. Meer informatie hierover lees je op onze cookiepagina.

Indexering door zoekmachines

De naam, review titel en tekst van de review die je zelf plaatst op onze website kunnen door zoekmachines geïndexeerd worden. Jouw e-mailaders uiteraard niet.

Beveiliging en bewaartermijn

De persoonsgegevens die via deze website worden verzameld zijn beveiligd via de huidige gebruikelijke technieken.

Content die je op de Website hebt geplaatst wordt in beginsel nooit verwijderd. Persoonsgegevens die je eventueel op onze website gepubliceerd hebt als een review worden na 5 jaar verwijderd of vervangen met fictieve gegevens, zodat het niet meer naar jou als persoon te herleiden is.

Inzage, correctie en verwijdering

Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Hiervoor kan je het contactformulier gebruiken.

Ikwilonlinedaten.nl zal in principe binnen vier weken op een verzoek tot inzage of correctie verzoek reageren. In geval van een verzoek tot verwijdering zullen we de betreffende persoonsgegevens zo spoedig mogelijk verwijderen, tenzij en voor zover de wet verplicht om de betreffende persoonsgegevens te bewaren of er (andere) dringende redenen zijn die zich tegen verwijdering verzetten. Ikwilonlinedaten.nl stuurt je na uitvoering van een verzoek tot verwijdering een bevestigingsbericht. Indien we de betreffende persoonsgegevens (gedeeltelijk) niet hebben verwijderd, sturen we je een bericht waarin wij toelichten waarom niet (volledig) aan het verzoek kon worden voldaan.

Vragen of klachten

Als je nog vragen of klachten hebt over ons privacy beleid kun je contact opnemen via het contactformulier. Je hebt ook het recht een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens.

Het privacybeleid is voor het laatst gewijzigd op 25 april 2019.